Uprava

nogometnog kluba NK Mladost Fažana

UPRAVA

Predsjednik kluba:
Mitar Gavočanov
Dopredsjednici kluba:
Ada Damjanac
Alen Tretinjak
Tajnik kluba:
Marko Knežević
Članovi uprave:
Dragana Sabadoš
Almir Halilović
Nikša Ristić
Valter Jehnić
Dragan Sušić
Dalibor Damjanac

NADZORNI ODBOR

Predsjednik nadzornog odbora:
Gojko Krneta
Članovi nadzornog odbora:
Darko Devescovi
Damir Grbac